Ζησιός ΑΕ

Καλούπια και Αυτοματισμοί

Ζησιός Αλκιβιάδης Α.Ε. - Καλούπια & Αυτοματισμοί

Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης Σίνδος GR 57022
Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
Τηλέφωνο: 2310 796200 , 2310 797851
Fax: 2310 799097
E-mail: info@zisios.gr