Ζησιός ΑΕ

Καλούπια και Αυτοματισμοί

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
Με την μελέτη και τον σχεδιασμό σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε εφαρμογής μπορούμε να προσφέρουμε απλές, στοιβαρές και αξιόπιστες λύσεις στον τομέα των αυτοματισμών, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να ικανοποιεί προσδοκίες των πελατών μας.Οι ολοκληρωμένες λύσεις αυτοματισμών που παρέχουμε καλύπτουν κάθε ανάγκη βελτιστοποίησης χρόνων παραγωγής. Το φάσμα των αυτοματισμών που κατασκευάζουμε ξεκινά από απλά συστήματα παραλαβής παραγώμενων προϊόντων ή εναπόθεσης σε ιμάντα συλλογής και φτάνει σε σύνθετες εφαρμογές IML(InMouldLabel).

 

   Αυτοματισμοί,IML,Αυτοματισμοί παραγωγής     Αυτοματισμοί,IML,Αυτοματισμοί παραγωγής

   Αυτοματισμοί,IML,Αυτοματισμοί παραγωγής     Αυτοματισμοί,IML,Αυτοματισμοί παραγωγής