Εταιρικό Προφίλ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ


Η εταιρία Ζησιός Α.Ε. ιδρύθηκε το 1973 από τον Αλκιβιάδη Ζησιό με σκοπό την κατασκευή καλουπιών injection.

Από το 1978 έχει στον εξοπλισμό της CNC μηχανές αυξάνοντας την παραγωγικότητα της.

Το 1986 μεταφέρθηκε σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην ΒΙ.ΠΕ.Θ. όπου βρίσκεται έως σήμερα.

Έχοντας πολυετή εμπειρία και ακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις στον χώρο, σήμερα έχει καθετοποιηθεί πλήρως στην κατασκευή καλουπιών injection, die-casting αλουμινίου, καθώς και ολοκληρωμένων λύσεων αυτοματισμών και καλουπιών Thin-WalledPackaging.